BIN Veiligheidscafé 25 – 26/03

Een dikke pluim op de hoed van onze medewerkers!!

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart werd een Event BIN/ Veiligheidscafé ingericht door de gemeente Kapellen en Stabroek, in samenwerking met de Politiezone Noord en de plaatselijke Buurtinformatie Netwerken. De praktische organisatie werd verzorgd door de medewerkers van BIN/Wijkcomité Bomenwijk.

In 2020 onderzocht UGent de impact van een BIN op subjectieve en objectieve onveiligheidsgevoelens, weerbaarheid van slachtoffers, onderlinge relaties burger overheid en informatiedoorstroming. Een niet te miskennen aanbeveling: “ Specifieke acties zijn nodig om de samenwerkingsbereidheid alsook de informatiestroom te verbeteren. Een periodieke studiedag zou bvb een oplossing hiervoor kunnen zijn”.

Voortbouwend op dit idee werd dan ook deze dagen georganiseerd

  1. Op Vrijdag vond een Academische zitting plaats met als centrale thema’s: Cybercrime en -security en het belang /nut van een BIN.

Na een welkomstwoord van onze voorzitter, Wilfried, werd de avond verder aan mekaar gepraat door Luc Van Beylen

Sprekers vrijdag:

Mevr. A.Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken die vooral de nadruk legde op de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen burger en politie, en zeker even belangrijk, het wederzijds respect voor politie/hulpdiensten en de burger.  Alleen daarmee kunnen we een beter veiligheidsgevoel waarborgen.

Benno Gekiere van het BIN Kenniscentrum (opgericht samen met Louis Van den Buys, commissaris op rust van de politie Kalmthout) die steun en informatie leveren aan de verschillende BIN’s. Ook bij het verder te ontwikkelen vormingsproject Cyber Ambassadeur zullen zij een cruciale rol spelen.

Peter Lahousse  van de Nederlandse politie, iemand met grote ervaring in preventief politiewerk, die zijn ervaringen graag deelde en nuttige tips gaf ivm Cybercrime en -bescherming.

Jonathan van Eerd die eveneens zijn ervaringen deelde als verantwoordelijke beleidsadviseur Cyberveiligheid  voor de gemeente Breda. Hij is verantwoordelijk voor het project Cyber Ambassadeur/Digitale buurtambassadeurs.

Last but not least mevr Sandra Voets die als verantwoordelijke van Child Focus ook de nadruk legde op de noodzakelijke samenwerking tussen haar organisatie en de plaatselijke BIN’s.

  1. Zaterdag was dan een ganse dag waarop het publiek op verschillende stands kon kennismaken met alle organisaties die op één of andere manier zouden kunnen te maken hebben met onze veiligheid:
  • Lokale politie met focus op diefstalpreventie (ook fiets-gravering)
  • Brandweer, brandpreventie en rookmelders, ook werden 2 wagens ter beschikking gesteld, tot grote vreugde van onze kleinsten.
  • AZ Klina/ELZ NOORDERKEMPEN met focus op reanimatie, en ook informatie over de GELE DOOS die eerstdaags zal verdeeld worden
  • Child Focus
  • BIN Kenniscentrum

Ondanks het goede weer dat misschien meer uitnodigde tot een wandeling en/of een terrasje, mochten wij toch heel wat belangstellenden begroeten.

Het geheel werd, zoals gezegd, praktisch georganiseerd door de medewerkers van BIN/Wijkcomité Bomenwijk, met de hulp van enkel medewerkers van naburige BIN’s, die tijdens het gehele Event ter beschikking stonden voor alle nodige informatie en (vooral) voor de verzorging van de innerlijke mens met een natje en een droogje .

Zeker voor herhaling vatbaar en … de afwezigen hadden ongelijk.

De fotoreportage is nu beschikbaar op onze fotopagina.

BIN/Wijkcomité Bomenwijk

Jaarlijke BBQ

Het is weer tijd voor onze jaarlijke BBQ!
Schrijf je nu in en kom genieten!